SLEDUJTE NÁS NA:

Strom života

V každej epoche človeka sa jednotlivci aj celé spoločenstvá snažili nájsť odpoveď na zmysel života, jeho podstatu a dôvody existencie.

K aždý normálny človek si praje mať dobrý a hlavne dlhý život. Koľko všelijakých vynálezov sa človek snažil zostrojiť, aby predĺžil svoj vek. Avšak vždy prídeme k záveru, že si s tým nevieme rady a každý zostarne. Bohatý aj chudobný. Černoch aj beloch. Ale na počiatku ľudstva to tak nebolo. Dokonca ani v pôvodnom Božom pláne nemala byť smrť samozrejmosť. To čítame v knihe Genesis, kde Boh dal človeku iba jedno prikázanie - Nebudeš jesť zo stromu poznania dobrého a zlého, lebo zomrieš. Človek si však urobil po svojom, ovplyvnený “kdekým” a nakoniec zomrel. Ak by nebol jedol, čo by sa stalo? Žil by večne? Nezomrel by? O tom môžeme iba filozofovať. Jedno však vieme, človek sa “vyjedol” z raja. Avšak v raji bol ešte jeden zaujímavejší strom. Oveľa kvalitnejší. A z toho mohli konzumovať koľko chceli. Bol to strom Života. Prečo si vyvolil človek zlý strom? Prečo mu nestačilo jesť zo všetkých a hlavne zo stromu Života? Odpoveď sa nedáva ľahko.

Keďže bol človek stvorený na Boží obraz, stal sa terčom a cieľom satana. Táto temná sila nepoznala hraníc v pomste. Bola ochotná vsadiť všetko na jednu kartu, zviesť Adama s Evou a tým strhnúť celé ľudstvo do trápenia, vojen a chorôb. To bol jej plán, ktorý sa žiaľ podaril. Nie však kvôli Božej neschopnosti tomu zabrániť, ale kvôli suverenite, ktorú Boh dal človeku v podobe slobodnej vôle. Slobodná vôľa, suverénne rozhodovanie je základom svojprávnosti človeka. Takže zodpovednosť niesol Adam a Eva. Ich zlé rozhodnutie spôsobilo degradáciu človeka, vyhostenie z raja, stratu mnohých schopností (mozog sa dostal na obmedzenie 5-8 %), a v neposlednom rade oddelenie od spoločenstva so Stvoriteľom. Preto v sebe život nesie veľké paradoxy. Modrá planéta s fascinujúcou prírodou ponúka mnohoraké nebezpečenstvá smrti. Pád človeka mal dopad aj na jeho prostredie.

Druhou stranou mince je otázka ako z toho von. Poďme krok za krokom. Do skazeného sveta Boh posiela svojho Syna. Ten na seba vezme hriech človeka. Je to akoby niekto podstúpil trest smrti namiesto právoplatne odsúdeného. Veľkosť tejto obete Ježiša Krista pokrýva hriech všetkých ľudí. Preto každý osobne vie začať nový život na základe viery v Krista. Nie náboženských rituálov, ale osobného spoločenstva s Bohom. Vyžaduje si to ale seriózne obrátenie sa k Bohu, zanechanie hriešneho životného štýlu a nasledovanie novozákonných pokynov. A tu sa v podstate vraciame k pojmu stromu Života. Od pádu do hriechu nemal človek prístup k večnosti, respektíve k stromu Života. Tým stromom je Syn Boží. V ňom môže človek objaviť stratený raj, zmysel bytia a aj večný život.

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján‬ ‭5:24‬)

‭ S úctou Rastislav Bravčok, pastor Kresťanského spoločenstva Žiar.

Rastislav Bravčok
AUTOR: RASTISLAV BRAVČOK

Pastor KS Žiar nad Hronom