SLEDUJTE NÁS NA:

Zlý kód v srdci

Pozdravujem všetkých čitateľov a zvlášť tých, ktorí si nájdu čas a pravidelne čítajú moje príspevky. Bez veľkej námahy vieme vypozorovať, že v medziľudských vzťahoch nie je niečo v poriadku. Dokonca aj ľudia z vonku si všimli, že na Slovensku okrem pekných hôr a dolín trpíme určitým "vírusom“, ktorý by sa dal definovať ako zášť, nenávisť, horkosť, falošnosť, pocit malosti a neochoty sa zmeniť.

Nedávno som počul o osude jedného mladého muža, ktorý spôsobuje svojím správaním veľké trápenie manželke, deťom a rodine. Manipuluje, prekrúca skutočnosti a podobne. Osobe, ktorá mi to rozprávala som poznamenal, že je v ňom zlý "koreň" a že by ma zaujímalo v akých okolnostiach vyrástol. Trafil som klinec po hlavičke. Potvrdila mi, že keď jeho rodičia emigrovali a on sa narodil ako tretie dieťa, tak ho odmietli a aby sa nedostal do detského domova, zobrala si ho stará mama. Ten príbeh je určite zložitejší, ale pre vykreslenie našej témy nám postačí táto skrátená verzia. Pocit nešťastia a odmietnutia rodičmi sa pretransformoval v ňom do horkosti, pomsty a postoja aktívnej obrany. Ako hovorí Biblia – zlo plodí zlo.To sa stalo v tomto prípade a stále sa to deje a opakuje v rôznych variáciách. Ako z toho von? Bez osobného prístupu a ochote to riešiť, takmer neexistuje cesta von.

Čo na to hovorí Biblia? Za prvé poukazuje, že všetci sme sa dostali do poľutovaniahodného stavu. Niekto viac, niekto menej. Káždý je "nakazený". Je to ako keby sme boli v jednej miestnosti s ľuďmi s leprou, týfusom a tuberkulózou. Už by sa niečo na nás nalepilo. Takisto v duchovnom svete existuje jeden hyper nebezpečný vírus. Jeho názov je hamartia. Je to grécky výraz pre hriech. Je to smrteľný vírus. ,,Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. List Rimanom 6:23.“ Práve tento vírus spôsobuje oveľa väčšie škody ako Zika či Ebola. Žiaľ málokto to berie vážne. A práve tento vírus spôsobuje rôzne "mutácie" problémov, komplikácií a rôzneho možného zla. Popritom Biblia definuje ako z toho von. Ponúka liek. To je tá druhá časť už citovaného verša od apoštola Pavla Rimanom. Ide o seriózne obrátenie sa k Bohu. Žiaľ, aj na toto mnohí reagujú odmerane, skepticky až pohŕdavo.

Jeden maďarský pôrodný lekár v 19.storočí si všimol, že je súvis medzi nedostatkom hygieny na ambulanciách a vysokou úmrtnosťou novorodencov. Presadzoval pravidelné a dôkladné umývanie rúk personálu. Žiaľ, stretol sa s výsmechom a pohŕdaním. Dnes je to už samozrejmosť a všeobecné pravidlá hygieny potvrdzujú, že sa ten lekár nemýlil. Ani Biblia sa nemýli. Zlý kód v srdci, hriech, vieme odstrániť iba tým, že prijmeme zmierenie s Bohom a následne sa vieme zmieriť aj s ľuďmi a vyliečiť sa od neodpustenia a jeho následkov. To už dávno predo mnou opísal Ján Hus v Sermo de pace (Reč o mieri).

Na záver chcem ctených čitateľov povzbudiť k tomu, ak by aj neprijali biblický liek zmierenia s Bohom a zmierenia s blížnym, aby neživili v sebe nenávisť či horkosť, lebo v prvom rade ubližujú sebe. Prajem veľa požehnania.

S úctou pastor Kresťanského spoločenstva Žiar, Rastislav Bravčok.

Rastislav Bravčok, foto
AUTOR: RASTISLAV BRAVČOK

Pastor KS Žiar nad Hronom